CHI NHÁNH HÒA TÚ 1

Địa chỉ: Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 033.9696.468

Google Map
CHI NHÁNH GIA HÒA 1

Địa chỉ: Xã Gia Hòa 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 037.4343.468

CHI NHÁNH LAI HOÀ

Địa chỉ: Lai Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 038.9191.468

Google Map
CHI NHÁNH AN THẠNH 2

Địa chỉ: Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 037.4343.468

CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 037.5353.468

 

Google Map
CHI NHÁNH VĨNH PHƯỚC

Địa chỉ: Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 034.7171.468

CHI NHÁNH VĨNH TRẠCH

Địa chỉ: Xã Vĩnh Trạch, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 035.5151.468

 

CHI NHÁNH VĨNH CHÂU

Địa chỉ: 123 Đồng Khởi, Khóm 2 Phường, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 032.8787.468

CHI NHÁNH CHỢ KINH

Địa chỉ: Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 035.3737.468